Liên hệ

Trường THCS Phúc Lộc

Địa chỉ: Thiêng Điểm, Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Lâm Văn Hóa
Điện thoại: CQ: 02812.212635 – DĐ: 0985.967.243

Email: c2phucloc.pgdbabe@backan.edu.vn